Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Marjolein Loppies, handelend onder de naam First Impressions Birth Photography (hierna FIBP).

Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van FIBP. Deze zijn hieronder na te lezen.Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Marjolein Loppies/FIBP worden aangepast.

Gegevens fotograaf:
Website: www.first-impressions-photography.com
Telefoon : +31 (0)6 28883551

Kvk : 34365929

BTW : N001876520B63

Offertes:
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Nadat de offerte is betaald, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende shoot/reportage definitief gereserveerd.

Wijzigingen in de offerte:
Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na boeking wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Marjolein Loppies/FIBP regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Dupho:
Marjolein Loppies/FIBP maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemeen fotografenfederatie was) welke u hier eenvoudig kunt bekijken of kunt downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met FIBP gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen of aangaan van een overeenkomst van FIBP geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van FIBP

Locaties:
Voor fotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Marjolein Loppies/FIBP denkt uiteraard graag mee en kan adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken. Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Deze kosten worden nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden, in rekening gebracht. Foto’s zullen pas worden aangeleverd, nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

Boekingen:
Een reportage boeken kan via de site of per e-mail.
Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw en reiskosten binnen een straal van 50 km vanaf 2102EJ in Heemstede. Buiten deze straal bedragen reiskosten €0,40 per gereden kilometer, heen en terug.

Levering fotomateriaal:
Voor zwangerschaps- en newbornfotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum digitaal via Wetransfer geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor geboortefotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen 3 weken na de geboortedatum persoonlijk afgeleverd. De beeldselectie van de geboortereportage wordt door Marjolein Loppies/FIBP gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Marjolein Loppies/FIBP bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving. Bij een geboortereportage worden minimaal 150 foto’s geleverd, waarvan het grootste gedeelte in zwart/wit-bewerking zal zijn. Het is mogelijk om binnen 48 uur na de geboorte een foto te ontvangen die gebruikt kan worden voor op het geboortekaartje. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, mits gebruik wordt gemaakt van naamsvermelding van Marjolein Loppies/FIBP. Indien naamsvermelding achterwege blijft, ontvangt Marjolein Loppies/FIBP daar een vergoeding van € 50, – voor.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Marjolein Loppies/FIBP typerende wijze van bewerken. Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard in hoge resolutie in jpg.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)
Voor geboortefotografie:
Er worden minimaal 150 foto’s geleverd. De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De opdrachtgever mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé-doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke social media kpagina(‘s) van Marjolein Loppies/FIBP, kortom met de naamsvermelding er duidelijk bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de volgende copyright vermelding:

foto: Marjolein Loppies (www.first-impressions-photography.com).

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

Algemeen:
Het is niet toegestaan de door Marjolein Loppies/FIBP aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto’s dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Marjolein Loppies/FIBP gebruikt te worden.

Auteursrecht :
Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te plaatsen.Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan, indien van toepassing, vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. Voor geboortefotografie geldt dat de fotograaf geen foto’s, zonder overleg en toestemming, online plaatst. Voor geboortefoto’s zal ten alle tijden voor gebruik eerst overleg gevoerd worden tussen fotograaf en opdrachtgever.

Meefotograferen:
Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Marjolein Loppies/FIBP zal haar best doen om tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Eigendom Foto’s:
Marjolein Loppies/FIBP blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden:
De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Zie voor meer informatie de privacyverklaring, die terug is te vinden op https://first-impressions-photography.com/privacy-statement/

Album:
Bij zwangerschaps- en newbornfotografie: bij de opdracht is een mini- album inbegrepen. De lay-out en opmaak van dit mini-album wordt volledig verzorgd door Marjolein Loppies/FIBP met de door haar gekozen bestanden.

Bij geboortefotografie: Marjolein Loppies/FIBP maakt een proefversie van het album bij geboortefotografie op met inhoud en lay-out. Deze lay-out, en de inhoud m.b.t. gekozen foto’s, mogen 3x kosteloos worden gewijzigd. Alleen werk van Marjolein Loppies/FIBP mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen. Eventuele aanpassingen voor het album, na het ontvangen van de proefversie, dienen binnen 3 maanden na ontvangst door de opdrachtgever te worden aangeleverd bij Marjolein Loppies/FIBP, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de geboortedatum is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. De prijzen zoals in de offerte zijn genoemd, zijn tot drie maanden na de aanlevering van de geboortereportage geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker/leverancier en daardoor dus ook bij Marjolein Loppies/FIBP.

Producten:
Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij drukker/ leverancier besteld. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie. Marjolein Loppies/FIBP is daarbij immers afhankelijk van derde partijen (drukker, bezorgdienst, etc.) Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant.

Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding. Indien klant zelf producten besteld met/ van de door Marjolein Loppies/FIBP aangeleverde foto’s/ usb-stick is niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Wijze van betalen:
Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen. Bij geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen, waarbij de tweede termijn na de geboorte (en vóór aanlevering van de foto’s) wordt voldaan.

Technische problemen:
Marjolein Loppies/FIBP zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon in het hoogwaardig segment. Marjolein Loppies/FIBP zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding.

Bij technische problemen is Marjolein Loppies/FIBP niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Marjolein Loppies/FIBP uitgesloten.

Extra kosten:
Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor Marjolein Loppies/FIBP. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Kosten voor betaald parkeren komen ten laste van de opdrachtgever.

Annulering en/of ziekte:
Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Marjolein Loppies/FIBP wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Marjolein Loppies/FIBP regelt een back-up fotograaf en het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter Marjolein Loppies/FIBP beschikt over een uitgebreid netwerk van (geboorte)fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen. In het geval van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht:
In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de geboorte geschieden. Marjolein Loppies/FIBP zal, indien gewenst door de opdrachtgever, proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de geboortedag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever betaalt bij het inschakelen van een back-up-fotograaf het bedrag aan Marjolein Loppies/FIBP, zoals eerder overeengekomen. De back-up-fotograaf en Marjolein Loppies/FIBP regelen onderling de verdere financiële afwikkeling.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Marjolein Loppies/FIBP niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.

Privacy en persoonsgegevens:
De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien klant een product bestelt kan Marjolein Loppies/FIBP ervoor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.

In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van opdrachtgevers wordt gezocht.

Geboortefotografie:
Iedere bevalling is anders en Marjolein Loppies/FIBP fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling). Wanneer door zorgverleners tijdens de bevalling wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet (langer) is toegestaan, staakt Marjolein Loppies/FIBP haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan. Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel toegang weigert, waardoor Marjolein Loppies/FIBP de fotografie niet kan uitvoeren, zal er vervangende fotografie aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld een fresh48-, een newbornshoot- of een gezins/ familiereportage. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om een geldelijke vergoeding of schadeloosstelling.

De opdrachtgever mag verwachten dat Marjolein Loppies/FIBP niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld.

Marjolein Loppies/FIBP fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal gaan vinden.

Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte stond vermeld. Afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever kan dit in één termijn of in twee termijnen zijn. Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na het bevestigen van de algemene voorwaarden van Marjolein Loppies/FIBP én het betalen van de vooraf toegezonden offerte. Van het totaalbedrag betreffen €150,- reserveringskosten. Bij annulering van een geboortereportage zal dit bedrag, € 150,-, in geen enkel geval worden gerestitueerd. Wanneer er wordt geannuleerd binnen 1 maanden voordat de bevalling plaats zal gaan vinden, zal dit bedrag € 250 euro bedragen.Indien de opdrachtgever verzuimt Marjolein Loppies/FIBP te bellen, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Marjolein Loppies/FIBP, dus óók een eventuele tweede termijn.

Bij een geboortereportage ontvangt u een mini-album met harde kaft en 8 spreads, tenzij anders is overeengekomen.

Disclaimer:
Marjolein Loppies/FIBP is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden.

Marjolein Loppies/FIBP geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Marjolein Loppies/FIBP.